Welcome to Sakala Eragümnaasium

Kodukord

Sakala Eragümnaasiumikodukord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 68 lg 1 alusel.

Sakala Eragümnaasiumikodukord on kehtiv 06. septembrist 2010. aastast.

Käesolev  kodukorra redaktsioon  on  kehtestatud  direktori 1.septembri 2011 käskkirjaga nr 1-7/3  ja jõustub 01.09.2011.a.

Kodukorra on võimalik lugeda siin.

Mobiiltelefoni kasutamise korra ja nõuetega õpilase välimusele tutvumiseks, palun, vajutage siia