Welcome to Sakala Eragümnaasium

Haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Haridus- ja Teadusministeerium

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Munga 18, Tartu, 50088

Telefon: (+372) 7350 222

E-post: hm@hm.ee

Põhja piirkond (Tõnismägi 11, Tallinn)
Harjumaa: Piret Hiisjärv, Piret.Hiisjarv@hm.ee  
Mobiiltelefon: (+372) 5687 6436; lauatelefon: (+372) 7354 076

 

Keeleinspektsioon 

Keeleinspektsioon on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ette nähtud alusel ja ulatuses. Seega on inspektsiooni peaülesandeks keeleseaduse ja teiste keelekasutust reguleerivate õigusaktide täitmise järelevalve.

Endla 4, Tallinn, 10142

Telefon: (+372) 6263 346

E-post: keeleinsp@keeleinsp.ee

 

Päästeamet

Päästeameti ülesannete hulka kuulub järelevalve tuleohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle ning teistes seadustes tuleohutuse tagamiseks ettenähtud nõuete täitmise üle.

Raua 2, Tallinn, 10124

Telefon: (+372) 6282 000
E-post: rescue@rescue.ee

 

Terviseamet

Terviseamet on Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon ning kes teeb riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

Paldiski mnt 81, Tallinn, 10617  

Telefon: (+372) 7943 500  

E-post: kesk@terviseamet.ee

Põhja talitus: Jelena Andrianova, jelena.andrianova@terviseamet.ee

Telefon: (+372) 7943 717

 

Tööinspektsioon

Mäealuse 2/3, Tallinn, 12618 

Telefon: (+372) 6406 000 
E-post: ti@ti.ee