Welcome to Sakala Eragümnaasium

Õppenõukogu protokollid

2019/2020. õppeaasta 

 • event_note

  21.10.2019 ÕN protokoll nr 1

 • event_note

  04.06.2020 ÕN protokoll nr 2

  • 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
  • 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine
  • 3. 1.-8. klassi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“
  • 4. 2020-2023 kooli arengukava läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli arengukava kohta
 • event_note

  17.06.2020 ÕN protokoll nr 3

  • 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
  • 2. Põhikooli lõpetamise otsustamine
  • 3. 9. klassi õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga ning kiitusega põhikooli lõputunnistusel
  • 4. Põhikooli lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
  • 5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad põhikooli lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor)
 • event_note

  19.06.2020 ÕN protokoll nr 4

  • 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
  • 2. Gümnaasiumi lõpetamise otsustamine
  • 3. 12. klassi õpilaste tunnustamise otsustamine kuld- ja hõbemedaliga
  • 4. Gümnaasiumi lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
  • 5. Õppenõukogu liikmete nimetamine, kes allkirjastavad gümnaasiumi lõputunnistused (välja arvatud õppenõukogu sekretär ja direktor)
 • event_note

  25.08.2020 ÕN protokoll nr 5

  • 1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest
  • 2. 2019/2020. õa kooli õppe-ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja kooli juhtkonnale ettepanekute tegemine kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks
  • 3. 2020/2021. õa kooli üldtööplaani kinnitamine