Welcome to Sakala Eragümnaasium

Toitlustamine

«Tervislikult ja maitsvalt» - just see põhimõte on võetud aluseks Sakala Eragümnaasiumi toitlustamises.

Selle elluviimiseks on sõlmitud leping firmaga Baltic Restaurants Estonia, mis spetsialiseerub toitlustamisteenuste pakkumisele.

Söömine toimub järgmise graafiku alusel:

I vahetus (kell 10.50-11.10) – 1., 2., 3. ja 12. klass

II vahetus (kell 11.55-12.15) – 4., 5., 6. ja 10. klass

III vahetus (kell 13.00-13.20) – 7., 8., 9. ja 11. klass

Puhvet töötab kell 9.00-10.05

Nädalamenüüga saab tutvuda siin.

Pikapäevarühma nädalamenüüga saab tutvuda siin.

Õpilase koolist puudumise korral (haigestumine, perekondlikud põhjused) on võimalus koolilõunast ajutiselt loobuda, teatades sellest tel 8899 000 või e-posti aadressil info@sakalaera.ee