Welcome to Sakala Eragümnaasium

Rahvusvahelised projektid Erasmus+

Erasmus+ projekt Õpetajad on igavesed tudengid

 2018-2020

 Projekti eesmärgiks on õppida uusi ja kaasaegseid meetodeid inglise keele õpetamiseks põhikoolis ning gümnaasiumis.

 Projektis osalevad: Tatjana Jevtejeva ja Marina Köster

 Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva

 Projekti kokkuvõtte: siin

 Fotod

Erasmus+ projekt Õpilaste ettevõtlikkuse arendamine

 2018-2020

 Projekti eesmärk on ettevõtluspädevuse arendamine läbi väikeettevõtte simuleerimise. Ülesandeks on tutvuda majandussektoritega järgmiste tegevuste kaudu:

  • • Primaarsektor – lillede, juurviljade ja maitsetaimede kasvatamine
  • • Sekundaarsektor – käsitöö (kudumine, õmblemine, keraamika valmistamine)
  • • Tertsiaarsektor – oma riigi vaatamisväärsuste marsruudi koostamine

 Projektis osalevad partnerkoolid Prantsusmaalt, Itaaliast, Poolast ja Hispaaniast

 Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva

 Projekti koduleht: https://yesplus.eu/

Erasmus+ projekt Uudishimulikke õpilasi õpetavad uudishimulikud õpetajad

 2017-2018

 Projekti eesmärgiks on õppida uusi meetodeid inglise ja saksa keele õpetamiseks ning tutvuda riigi kultuuriga, kust keel on pärit.

 Projektis osalevad: Irina Berkovskaja, Tatjana Jevtejeva, Vera Parol ja Marina Köster

 Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva

 Projekti kokkuvõtte: siin

Erasmus+ projekt Müütide ja legendide tutvustus

 2016-2018

 Eesmärgiks on õpilaste lugemishuvi tõstmine nii emakeeles kui ka võõrkeeles. Ülesandeks on otsida oma riigi kohta müüte ja legende ning tutvustada neid partnerkoolidele.

 Projektis osalevad partnerkoolid Rumeeniast, Bulgaariast ja Hispaaniast

 Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva