Koolist

Haldusjärelevalve

Haridus- ja Teadusministeerium on läbi viimas järelevalvet eraüldhariduskoolides kehtestatud õppemaksu üle Mittetulundusühingu SAKALA ERAGÜMNAASIUM sõlmitud riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu alusel.  

Õppemaksuga seotud infomaterjaliga eraüldhariduskoolide lapsevanematele on võimalik tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/uudised/infomaterjal-erauldhariduskoolide-lapsevanematele.  

Kontaktisikud Haridus- ja Teadusministeeriumis:  

  • Õppemaksu järelevalvega seotud praktiliste küsimuste ja infoga on võimalik pöörduda HTMi välishindamisosakonna peaeksperdi Sigre Kuiva poole e-posti aadressil sigre.kuiv@hm.ee   

  • Sisuliste küsimustega, mis on seotud õppemaksu kehtestamise ja erakoolide rahastamisega, on võimalik pöörduda HTMi haridusvõrgu osakonna nõuniku Piret Sapi poole piret.sapp@hm.ee

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu, 50088
Telefon: (+372) 7350 222
E-post: hm@hm.ee

Keeleinspektsioon

Endla 4, Tallinn, 10142
Telefon: (+372) 6263 346
E-post: keeleinsp@keeleinsp.ee

Päästeamet

Raua 2, Tallinn, 10124
Telefon: (+372) 6282 000
E-post: rescue@rescue.ee

Terviseamet

Paldiski mnt 81, Tallinn, 10617  
Telefon: (+372) 7943 500
E-post: kesk@terviseamet.ee

Tööinspektsioon

Mäealuse 2/3, Tallinn, 12618 
Telefon: (+372) 6406 000 
E-post: ti@ti.ee 

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, Tallinn, 10129 
Telefon: (+372) 6274 135 
E-post: info@aki.ee