Sisseastumine

1. klassi astumine

1. klassi kohad 2024/2025. õppeaastaks on täitunud.

1. Sakala Eragümnaasiumi 1. klassis on 24 õppekohta

2. Kooli 1. klassi õpilaseks saab kandideerida laps, kes saab seitsmeaastaseks jooksva aasta 1. oktoobriks.

3. 1. klassi sisseastumiskatsed toimuvad jooksva õppeaasta veebruaris, kus saavad osaleda ainult Sakala Eragümnaasiumi ettevalmistusklassis õppivad lapsed.

4. Otsus 1. klassi vastuvõtmise kohta tehakse katsete üldtulemuste järgi.

5. Otsusest sisseastuja vastuvõtmise/mittevastuvõtmise kohta teavitatakse lapsevanemaid nende e-posti aadressil jooksva aasta 1. märtsiks.

6. Avalduste vastuvõtt 1. klassi astumiseks toimub 1.-10. märtsini elektrooniliselt.

7. Sakala Eragümnaasiumi 1. klassi nimekirja lisamiseks esitab lapsevanem, kes on saanud teate lapse vastuvõtmise kohta, kirjaliku avalduse ja lisab järgmised dokumendid:

  • lapse sünnitõend;
  • lapse isikut tõendav dokument;
  • vanemate isikut tõendavad dokumendid;
  • foto õpilaspileti jaoks.

8. Juhul kui vanem otsustab õpilaskohast loobuda, teatab ta koolile oma soovist kirjalikult e-posti teel info@sakalaera.ee.

9. Informatsioon vabade kohtade olemasolust avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 20. märtsiks.

10. Vabadele kohtadele saavad kandideerida ainult need lapsed, kes ei ole õppinud Sakala Eragümnaasiumi ettevalmistusklassis.

11. Järelkatsed vabadele kohtadele toimuvad juunikuus.

12. Vastuvõetud õpilase vanema ja Pidaja vahel sõlmitakse leping, milles sätestatakse poolte õigused ja kohustused õpilasele hariduse andmisel. Haridusleping sõlmitakse eesti keeles.