Sisseastumine

Õppemaks 2023/2024. õppeaastal

Maksetähtpäev

Õppemaks RÕK

1.-9. klass
10.-12. klass

10. juulil 2023 a. või 10 päeva peale lepingu allkirjastamist

385,00
385,00

10. septembril 2023 a.

154,00
154,00

10. oktoobril 2023 a.

154,00
154,00

10. novembril 2023 a.

154,00
154,00

10. detsembril 2023 a.

154,00
154,00

10. jaanuaril 2024 a.

154,00
154,00

10. veebruaril 2024 a.

154,00
154,00

10. märtsil 2024 a.

154,00
154,00

10. aprillil 2024 a.

154,00
154,00

10. mail 2024 a.

154,00
154,00

10. juunil 2024 a.

154,00
154,00

Kokku

1925 €
1925 €

Õppemaks ei sisalda: huviringide, muid õppimist toetavate teenuste, pikapäevarühma kasutamise, koolitoidu, isiklikku kasutusse jäävate õppevahendite, ekskursioonide ja koolivormi maksumust.

Nende eest tasutakse Sakala Eragümnaasiumi poolt kehtestatud tasumäärade järgi eraldi.

Soodustust saavad kõik samasse perre kuuluvad Sakala Eragümnaasiumis  õppivad lapsed. Kui Sakala Eragümnaasiumis õpib ühest perest

  • teine või kolmas laps, kehtib soodustus 10%
  • neljas laps, kehtib soodustus 15%.

 

MTÜ Sakala Eragümnaasium

Arvelduskonto EE762200221069231851 Swedbank