Sisseastumine

Õppemaks 2022/2023. õppeaastal

Maksetähtpäev

Õppemaks RÕK

1.-9. klass
10.-11. klass
12. klass

10. juulil 2022 a. või 10 päeva peale lepingu allkirjastamist

350,00
350,00
-

10. septembril 2022 a.

140,00
140,00
175,00

10. oktoobril 2022 a.

140,00
140,00
175,00

10. novembril 2022 a.

140,00
140,00
175,00

10. detsembril 2022 a.

140,00
140,00
175,00

10. jaanuaril 2023 a.

140,00
140,00
175,00

10. veebruaril 2023 a.

140,00
140,00
175,00

10. märtsil 2023 a.

140,00
140,00
175,00

10. aprillil 2023 a.

140,00
140,00
175,00

10. mail 2023 a.

140,00
140,00
175,00

10. juunil 2023 a.

140,00
140,00
175,00

Kokku

1750 €
1750 €
1750 €

Õppemaks ei sisalda: huviringide, muid õppimist toetavate teenuste, pikapäevarühma kasutamise, koolitoidu, isiklikku kasutusse jäävate õppevahendite, ekskursioonide ja koolivormi maksumust.

Nende eest tasutakse Sakala Eragümnaasiumi poolt kehtestatud tasumäärade järgi eraldi.

Soodustust saavad kõik samasse perre kuuluvad Sakala Eragümnaasiumis  õppivad lapsed. Kui Sakala Eragümnaasiumis õpib ühest perest

  • teine või kolmas laps, kehtib soodustus 10%
  • neljas laps, kehtib soodustus 15%.

 

MTÜ Sakala Eragümnaasium

Arvelduskonto EE762200221069231851 Swedbank