Sisseastumine

Õppemaks 2021/2022. õppeaastal

Maksetähtpäev

Õppemaks RÕK

1.-9. klass
10. klass

10. juulil 2021 a. või 10 päeva peale lepingu alkirjastamist

350,00
350,00

10. septembril 2021 a.

140,00
140,00

10. oktoobril 2021 a.

140,00
140,00

10. novembril 2021 a.

140,00
140,00

10. detsembril 2021 a.

140,00
140,00

10. jaanuaril 2022 a.

140,00
140,00

10. veebruaril 2022 a.

140,00
140,00

10. märtsil 2022 a.

140,00
140,00

10. aprillil 2022 a.

140,00
140,00

10. mail 2022 a.

140,00
140,00

10. juunil 2022 a.

140,00
140,00

Kokku

1750 €
1750 €

Õppemaks ei sisalda: huviringide, muid õppimist toetavate teenuste, pikapäevarühma kasutamise, koolitoidu, isiklikku kasutusse jäävate õppevahendite, ekskursioonide ja koolivormi maksumust.

Nende eest tasutakse Sakala Eragümnaasiumi poolt kehtestatud tasumäärade järgi eraldi.

Soodustust saavad kõik samasse perre kuuluvad Sakala Eragümnaasiumis  õppivad lapsed. Kui Sakala Eragümnaasiumis õpib ühest perest

  • teine või kolmas laps, kehtib soodustus 10%
  • neljas laps, kehtib soodustus 15%.

 

MTÜ Sakala Eragümnaasium

Arvelduskonto EE762200221069231851 Swedbank