Sisseastumine

Vabad õppekohad klassides 2022/2023. õa

Info uuendamisel

Sisseastumine

Vabad õppekohad klassides 2022/2023. õa

Klass

Vabad kohad

2. klass

1 koht

7. klass

2 kohta

8. klass

4 kohta

10. klass

4 kohta

Registreerimisel lisada järgmised dokumendid:
õpilase ID-kaart, 2021/2022. õa klassitunnistus ja 2022/2023.õa jooksvad hinded

Registreerimine testimisele Siin

Registreerimine lõpeb 12. veebruaril

Testimine toimub 27. veebruaril 2023.