Sisseastumine

Vabad õppekohad klassides 2022/2023. õa

Klass

Vabad kohad

2. klass

1 koht

5. klass

1 koht

6. klass

1 koht

7. klass

1 koht

8. klass

3 kohta

9. klass

1 koht

Testimine toimub 18. augustil 2022.

Registreerimine lõpeb 14. augustil

Testidele registreerimine info@sakalaera.ee on kohustuslik

Registreerimisel lisada järgmised dokumendid: õpilase ID-kaart ja klassitunnistus