Sisseastumine

Vabad õppekohad klassides 2022/2023. õa

Info uuendamisel

Sisseastumine

Vabad õppekohad klassides 2023/2024. õa

Klass

Vabad kohad

5. klass

1 koht

7. klass

1 koht

8. klass

2 kohta

9. klass

5 kohta

11. klass

3 kohta

Registreerimisel lisada järgmised dokumendid:
õpilase ID-kaart, 2021/2022. õa klassitunnistus ja 2022/2023.õa jooksvad hinded

Registreerimine testimisele Siin

Registreerimine lõpeb 28. mail

Testimine toimub 15. juunil 2023.