Koolist

Üldinfo

Sakala Eragümnaasium töötab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusloa 7342HTM 12.05.2014 alusel.

Koolimaja uksed avatakse õppepäevadel (v.a. koolivaheaegadel ja suveperioodil) kell 7.15. Turvatöötaja juures registreeritakse külaliste viibimine koolis.

Õppetöö toimub ühes vahetuses. Õppetöö algab kell 8.15.

Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus 10 minutit, söögivahetundide pikkus on 15-20 minutit.

Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse kellahelinaga.

Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel vastavalt tundide kellaaegadele.

Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.

Algkoolis annab põhiaineid (vene keelt, matemaatikat ja loodusõpetust) algklasside õpetaja, ülejäänud aineid annavad aineõpetajad.

Põhikoolis ja gümnaasiumis annavad kõiki aineid aineõpetajad, kellest üks on klassijuhataja.

Klasside suurus: maksimaalselt 24 õpilast.

Eesti keelt õpetatakse alates 1. klassist.

Võõrkeeled:

  • A võõrkeel – inglise keel
  • B võõrkeel – saksa keel

 

Hindamine: Hindamise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning hindamisjuhend.

Lapsevanem saab õpilase hindeid jälgida eKoolist.

Põhikoolis (1.-9. klass) toimub kokkuvõttev hindamine trimestrite lõpus kolm korda õppeaastas.

Gümnaasiumis (10.-12. klass) toimub kokkuvõttev hindamine kursuste lõpus. Üks kursus on 35 tundi.

Koolivaheajad toimuvad vastavalt HTM määrusele.

Toitlustamine toimub Sakala Eragümnaasiumi koolisööklas. Igapäevaselt pakutakse sooja sööki, töötab ka puhvet. Söökla töötab esmaspäevast neljapäevani kell 9.00-15.30 ja reedel kell 9.00-14.30.

Kooli administratsioon on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.00-16.00

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kell 14.00-18.00

Raamatukogu töötab esmaspäevast reedeni kell 9.00-16.00. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud sanitaarpäevaks. Raamatukogus laenutatakse teavikuid tasuta.

Meditsiinikabinet töötab: esmaspäev, kolmapäev ja neljapäev kell 8.00-13.00

Koolis töötab eelkool ning toimuvad huviringid.

Koolivormi kandmine on koolis kohustuslik. Meie koolivormi tootjaks on NORRISON OÜ.