Koolist

Üldinfo

Sakala Eragümnaasium töötab Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusloa 7342HTM 12.05.2014 alusel.

Algkoolis annab põhiaineid (vene keelt, matemaatikat ja loodusõpetust) algklasside õpetaja, ülejäänud aineid annavad aineõpetajad. 

Põhikoolis ja gümnaasiumis annavad kõiki aineid aineõpetajad, kellest üks on klassijuhataja.

Klasside suurus: maksimaalselt 24 õpilast.

Eesti keelt õpetatakse alates 1. klassist.

Võõrkeeled:

• A võõrkeel – inglise keel

• B võõrkeel – saksa keel

 

Hindamine: Hindamise aluseks on põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ning hindamisjuhend.

Lapsevanem saab õpilase hindeid jälgida eKoolist.

Esimesest kuni viienda klassini kasutatakse kõikides õppeainetes kujundavat hindamist. Õpilasi hinnatakse numbriliselt viiepallisüsteemis alates kuuendast klassist.

Põhikoolis (6.-9. klass) toimub kokkuvõttev hindamine trimestrite lõpus kolm korda õppeaastas.

Gümnaasiumis (10.-12. klass) toimub kokkuvõttev hindamine kursuste lõpus.

2020/2021. õppeaasta trimestrid:

1. trimester      1. september 2020 – 27. november 2020

2. trimester      30. november 2020 – 19. märts 2021

3. trimester      22. märts 2021 – 11. juuni 2021

 

Õppetöö toimub ühes vahetuses. Õppetöö algab kell 8.15.

Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel vastavalt graafikule:

1. tund  08.15 – 09.00

2. tund  09.10 – 09.55

3. tund  10.15 – 11.00

4. tund  11.20 – 12.05

5. tund  12.20 – 13.05

6. tund  13.25 – 14.10

7. tund  14.20 – 15.05

8. tund  15.15 – 16.00

 

Õppetunni pikkus on 45 minutit.

Söögivahetund kestab 15 minutit.

Toitlustamine toimub Sakala Eragümnaasiumi koolisööklas. Igapäevaselt pakutakse sooja sööki, töötab ka puhvet. Söökla töötab kella 9.00-15.00

Söömine toimub järgmise graafiku järgi:

Peale 3. tundi kell 10.50 – 11.05   I-III klass

Peale 4. tundi kell 11.50 – 12.05   IV-VI klass

Peale 5. tundi kell 12.50 – 13.05  VII-IX klass

Peale 6. tundi kell 13.50 – 14.05  X-XII klass 

 

Koolivaheajad

Sügisvaheaeg              19. oktoober 2020 kuni 25. oktoober 2020

Jõuluvaheaeg              23. detsember 2020 kuni 10. jaanuar 2021

Talvevaheaeg              22. veebruar 2021 kuni 28. veebruar 2021

Kevadvaheaeg            19. aprill 2021 kuni 25. aprill 2021

Suvevaheaeg              14. juuni 2021 kuni 31. august 2021 

 

Pikapäevarühm töötab esmaspäevast reedeni kella 14.00-18.00

Raamatukogu töötab esmaspäevast reedeni kella 9.00-16.00. Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu  suletud sanitaarpäevaks. 

Meditsiinikabinet töötab: esmaspäev, kolmapäev- reede kell 8.00-13.00

Koolis töötab eelkool

Koolivormi kandmine on koolis kohustuslik. Meie koolivormi tootjaks on NORRISON OÜ.

  • English
  • Eesti
  • Русский