Koolist

Missioon

Sakala Eragümnaasiumi missiooniks on luua tingimused õpilaste edukaks arenemiseks, õppimiseks ja eelseisvas elus toimetulekuks.

Kooli tegevuse eesmärgiks on:

♦ luua tingimused õpilaste intellektuaalsete ja moraalsete võimete arendamiseks nende individuaalseid võimalusi arvestades;

♦ varustada õpilased individuaalsete õppeprogrammidega, mida täiendatakse vastavalt tänapäeva teaduse arengule;

♦  luua sellised õpitingimused, mis loovad eelduse õpilase valmidusele elukestvaks õppimiseks;

♦  anda õpilastele teadmised ja oskused, mida vajavad täisväärtuslikud Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikud meie kiiresti muutuvas maailmas;

♦  kasvatada õpilasi oma- ja teiste rahvuste kultuurilis- rahvusliku identiteedi austamise kaudu;

♦  stimuleerida õpilastes adekvaatse enesehinnangu oskust iseseisvate otsuste vastuvõtmisel;

♦  rajada kooli tegevus õpilaste, õpetajate ja lastevanemate koostööle;

♦  kaasata koostööle teisi siht –ja huvigruppe.