Õppetöö

Eksamid, tasemetööd

Riigieksamid 2021/2022. õppeaastal

Eesti keel teise keelena (kirjalik)

27. aprill 2022

Eesti keel teise keelena (suuline)

28. aprill 2022

Inglise keel (kirjalik)

3. mai 2022

Inglise keel (suuline)

4. mai 2022

Matemaatika (kirjalik)

20. mai 2022

Põhikooli lõpueksamid 2021/2022. õppeaastal

Eesti keel teise keelena B2- taseme eksam (kirjalik)

27. aprill 2022

Eesti keel teise keelena B2- taseme eksam (suuline)

28. aprill 2022

Eesti keel teise keelena B1- taseme eksam (kirjalik)

31. mai 2022

Eesti keel teise keelena B1- taseme eksam (suuline)

1. juuni 2022

Matemaatika (kirjalik)

6. juuni 2022

Valikaine (kirjalik)

14. juuni 2022

Valikaine (suuline)

15. juuni 2022