Õppetöö

Eksamid, tasemetööd

Riigieksamid 2022/2023. õppeaastal

Eesti keel teise keelena (kirjalik)

25. aprill 2023

Eesti keel teise keelena (suuline)

26. aprill 2023

Inglise keel (kirjalik)

2. mai 2023

Inglise keel (suuline)

3. mai 2023

Matemaatika (kirjalik)

17. mai 2023

Põhikooli lõpueksamid 2022/2023. õppeaastal

Eesti keel teise keelena B1- taseme eksam (kirjalik)

26. mai 2023

Eesti keel teise keelena B1- taseme eksam (suuline)

27. mai 2023

Matemaatika (kirjalik)

7. juuni 2023

Valikaine (kirjalik)

12. juuni 2023

Valikaine (suuline)

13. juuni 2023