Õppetöö

Eksamid, tasemetööd

Riigieksamid 2023/2024. õppeaastal

Eesti keel teise keelena (kirjalik)

23. aprill 2024

Eesti keel teise keelena (suuline)

24. aprill 2024

Inglise keel (kirjalik)

2. mai 2024

Inglise keel (suuline)

3. mai 2024

Matemaatika (kirjalik)

23. mai 2024

Põhikooli lõpueksamid 2023/2024. õppeaastal

Eesti keel teise keelena B1- taseme eksam (kirjalik)

20. mai 2024

Eesti keel teise keelena B1- taseme eksam (suuline)

21. mai 2024

Matemaatika (kirjalik)

6. juuni 2024

Valikaine (kirjalik)

12. juuni 2024

Valikaine (suuline)

13. juuni 2024