Projektid

Rahvusvahelised projektid Erasmus+

Erasmus+ projekt “Seal on meri ja meri…on terve ookean, mille eest hoolitseda”

 •  2020-2022
 •  Eesmärgiks on tõsta õpilaste teadlikkust inimeste mõjust ookeanidele, samuti saada teada plastiku mõju ookeanile ja töötada välja meetmed selle mõju minimeerimiseks; julgustada kohalikke kogukondi muutma harjumusi ja käitumist.
 •  Projektis osalevad partnerkoolid Portugalist, Türgist, Itaaliast, Bulgaariast ja Hispaaniast.
 •  Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva
 •  Projekti info:
  • http://sakalaera.ee/oceancare
  • https://www.facebook.com/Ocean-Care-Erasmus-229-104017651727858
  • Projektireisidel osalejate valimise kriteeriumid
   Reisidel osalejad peaksid olema algatusvõimelised ja projektis osalemiseks valmis õpilased, kes:
   • hoolivad keskkonnast ja väljendavad muret eelkõige ookeanireostuse pärast;
   • aitavad hea meelega jäätmeid koolis ja kodus taaskasutada;
   • on huvitatud uurimistööst, et näha, mida meie kool saab teha planeedi ja ookeani päästmiseks, et leida keskkonnasõbralikke lahendusi ja neid rakendada;
   • kes omandavad üles koostöö- ja sotsiaalseid oskusi;
   • kes näitavad head õppeedukust ja korralikku käitumist.
Erasmus+ projekt “Õpetajad on igavesed tudengid”
 •  2018-2020
 •  Projekti eesmärgiks on õppida uusi ja kaasaegseid meetodeid inglise keele õpetamiseks põhikoolis ning gümnaasiumis.
 •  Projektis osalevad: Tatjana Jevtejeva ja Marina Köster
 •  Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva
 •  Projekti kokkuvõtte: siin
 •  Fotod

Erasmus+ projekt “Õpilaste ettevõtlikkuse arendamine”

 •  2018-2020
 •  Projekti eesmärk on ettevõtluspädevuse arendamine läbi väikeettevõtte simuleerimise. Ülesandeks on tutvuda majandussektoritega järgmiste tegevuste kaudu:
  • Primaarsektor – lillede, juurviljade ja maitsetaimede kasvatamine
  • Sekundaarsektor – käsitöö (kudumine, õmblemine, keraamika valmistamine)
  • Tertsiaarsektor – oma riigi vaatamisväärsuste marsruudi koostamine
 •  Projektis osalevad partnerkoolid Prantsusmaalt, Itaaliast, Poolast ja Hispaaniast
 •  Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva
Erasmus+ projekt “Uudishimulikke õpilasi õpetavad uudishimulikud õpetajad”
 •  2017-2018
 •  Projekti eesmärgiks on õppida uusi meetodeid inglise ja saksa keele õpetamiseks ning tutvuda riigi kultuuriga, kust keel on pärit.
 •  Projektis osalevad: Irina Berkovskaja, Tatjana Jevtejeva, Vera Parol ja Marina Köster
 •  Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva
 • Projekti kokkuvõtted siin

Erasmus+ projekt “Müütide ja legendide tutvustus”

 •  2016-2018
 •  Eesmärgiks on õpilaste lugemishuvi tõstmine nii emakeeles kui ka võõrkeeles. Ülesandeks on otsida oma riigi kohta müüte ja legende ning tutvustada neid partnerkoolidele.
 •  Projektis osalevad partnerkoolid Rumeeniast, Bulgaariast ja Hispaaniast
 • Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva