Projektid

Rahvusvahelised projektid Erasmus+

Erasmus+ projekt Seal on meri ja meri…on terve ookean, mille eest hoolitseda

 •  2020-2022
 •  Eesmärgiks on tõsta õpilaste teadlikkust inimeste mõjust ookeanidele, samuti saada teada plastiku mõju ookeanile ja töötada välja meetmed selle mõju minimeerimiseks; julgustada kohalikke kogukondi muutma harjumusi ja käitumist.
 •  Projektis osalevad partnerkoolid Portugalist, Türgist, Itaaliast, Bulgaariast ja Hispaaniast.
 •  Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva
 •  Projekti info: https://www.facebook.com/Ocean-Care-Erasmus-229-104017651727858

 

Erasmus+ projekt Õpetajad on igavesed tudengid
 •  2018-2020
 •  Projekti eesmärgiks on õppida uusi ja kaasaegseid meetodeid inglise keele õpetamiseks põhikoolis ning gümnaasiumis.
 •  Projektis osalevad: Tatjana Jevtejeva ja Marina Köster
 •  Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva
 •  Projekti kokkuvõtte: siin
 •  Fotod

 

Erasmus+ projekt Õpilaste ettevõtlikkuse arendamine

 •  2018-2020
 •  Projekti eesmärk on ettevõtluspädevuse arendamine läbi väikeettevõtte simuleerimise. Ülesandeks on tutvuda majandussektoritega järgmiste tegevuste kaudu:
  • Primaarsektor – lillede, juurviljade ja maitsetaimede kasvatamine
  • Sekundaarsektor – käsitöö (kudumine, õmblemine, keraamika valmistamine)
  • Tertsiaarsektor – oma riigi vaatamisväärsuste marsruudi koostamine
 •  Projektis osalevad partnerkoolid Prantsusmaalt, Itaaliast, Poolast ja Hispaaniast
 •  Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva
 •  Projekti koduleht: https://yesplus.eu/

 

Erasmus+ projekt Uudishimulikke õpilasi õpetavad uudishimulikud õpetajad
 •  2017-2018
 •  Projekti eesmärgiks on õppida uusi meetodeid inglise ja saksa keele õpetamiseks ning tutvuda riigi kultuuriga, kust keel on pärit.
 •  Projektis osalevad: Irina Berkovskaja, Tatjana Jevtejeva, Vera Parol ja Marina Köster
 •  Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva
 •  Projekti kokku

 

Erasmus+ projekt Müütide ja legendide tutvustus

 •  2016-2018
 •  Eesmärgiks on õpilaste lugemishuvi tõstmine nii emakeeles kui ka võõrkeeles. Ülesandeks on otsida oma riigi kohta müüte ja legende ning tutvustada neid partnerkoolidele.
 •  Projektis osalevad partnerkoolid Rumeeniast, Bulgaariast ja Hispaaniast
 •  Projekti koordinaator: Tatjana Jevtejeva