Õppetöö

eKool

Meie gümnaasiumis on kasutusel eKool, mis on internetipõhine elektroonne õppeinfosüsteem. eKool aitab õpetajatel, õpilastel ja vanematel saada ülevaadet õpilaste õppetööst ja arengust. Süsteemi tähtsaimaks osaks on klassipäevik, mis võimaldab õpilastel ja vanematel olla kursis õpetaja poolt sisestatud hinnetega, tunni teemaga, koduste ülesannetega ning puudumiste, hilinemiste ja märkustega.

Juurdepääsu saamiseks, palume registreeruda siit

Lisa informatsiooni registreerimise kohta saab küsida e-kooli administraatorilt Rita Izymskajalt e-posti teel rita.izjumskaja@sakalaera.ee