Huvitegevus

Ettevalmistusklass

1. Sakala Eragümnaasiumi ettevalmistusklassi võetakse vastu lapsi, kes on saanud 6-aastaseks 1. oktoobriks 2023.

2. Ettevalmistusklassi võetakse vastu maksimaalselt 52 last: päevasesse õppevormi 24 last ja õhtusesse õppevormi 28 last.

3. Lapsi võetakse vastu lapsevanema taotluse alusel.

4. Taotluse näidisega saab tutvuda alates 9.02.2023 SIIN

5. Sakala Eragümnaasiumi eelkooli registreerimine 2023/2024. õppeaastaks algab 16. veebruaril 2023 kell 10.00 kooli veebilehel.

6. Registreerimisel tuleb täita taotlus ja lisada järgmised dokumendid:

  • lapse sünnitõend
  • taotluse esitaja isikut tõendav Eesti dokument (pass, ID-kaart või elamisluba)

7. Kool saadab registreerimise kinnituse ja infokirja lapsevanemale e-posti teel hiljemalt 15. märtsiks 2023.

8. Informatsioon vabade kohtade olemasolust avalikustatakse kooli kodulehel 11. aprillil 2023 kell 10.00.

9. Lastevanemate koosolek toimub 28.08.2023 kell 15.00.

10. Ettevalmistusklass alustab õppetööd septembrikuus: päevane õppevorm 11.09.2023 ja õhtune õppevorm 12.09.2023

Ettevalmistuklassi registreerimisvorm SIIN