Huvitegevus

Ettevalmistusklass

1. Sakala Eragümnaasiumi ettevalmistusklassi võetakse vastu lapsi, kes on saanud 6-aastaseks 1. oktoobriks 2024.

2. Ettevalmistusklassi võetakse vastu maksimaalselt 52 last: päevaõppevormi 24 last ja õhtuõppevormi 28 last.

3. Lapsi võetakse vastu lapsevanema taotluse alusel.

4. Taotluse näidisega saab tutvuda alates 8.02.2024 SIIN

5. Sakala Eragümnaasiumi eelkooli registreerimine 2024/2025. õppeaastaks algab 15. veebruaril 2024 kell 10.00 kooli veebilehel.

6. Registreerimisel tuleb täita taotlus ja lisada järgmised dokumendid:

  • lapse sünnitõend
  • taotluse esitaja isikut tõendav Eesti dokument (pass, ID-kaart või elamisluba)

7. Kool saadab registreerimise kinnituse ja infokirja lapsevanemale e-posti teel hiljemalt 15. märtsiks 2024.

8. Informatsioon vabade kohtade olemasolust avalikustatakse kooli kodulehel 11. aprillil 2024 kell 10.00.

9. Lastevanemate koosolek toimub 26.08.2024 kell 15.00.

10. Ettevalmistusklass alustab õppetööd septembrikuus: päevaõppevorm 5.09.2023 ja õhtuõppevorm 5.09.2023

Ettevalmistuklassi registreerimisvorm SIIN

Ettevalmistusklassi kohad 2023/2024. õppeaastaks on täitunud.