Huvitegevus

Ettevalmistusklass

1. Sakala Eragümnaasiumi ettevalmistusklassi võetakse vastu lapsi, kes on saanud 6-aastaseks 1. oktoobriks 2022.

2. Ettevalmistusklassi võetakse vastu maksimaalselt 52 last: päevasesse õppevormi 24 last ja õhtusesse õppevormi 28 last.

3. Lapsi võetakse vastu lapsevanema taotluse alusel.

4. Taotluse näidisega saab tutvuda alates 10.02.2022 SIIN

5. Sakala Eragümnaasiumi eelkooli registreerimine 2022/2023. õppeaastaks algab 17. veebruaril 2022 kell 10.00 kooli veebilehel.

6. Registreerimisel tuleb täita taotlus ja lisada järgmised dokumendid:

  • lapse sünnitõend
  • taotluse esitaja isikut tõendav dokument

7. Kool saadab registreerimise kinnituse ja infokirja lapsevanemale e-posti teel hiljemalt 15. märtsiks 2022.

8. Informatsioon vabade kohtade olemasolust avalikustatakse kooli kodulehel 7. aprillil kell 10:00.

9. Lastevanemate koosolek toimub 29.08.2022 kell 15.00.

10. Ettevalmistusklass alustab õppetööd septembrikuus: päevane õppevorm 5.09.2022 ja õhtune õppevorm 6.09.2022

Ettevalmistusklassi kohad 2022/2023. õppeaastaks on täitunud.