HUVITEGEVUS

Ettevalmistusklass

1. Sakala Eragümnaasiumi ettevalmistusklassi võetakse vastu lapsi, kes on saanud 6-aastaseks 1. oktoobriks 2024.

2. Ettevalmistusklassi võetakse vastu maksimaalselt 52 last: päevaõppevormi 24 last ja õhtuõppevormi 28 last.

3. Lapsi võetakse vastu lapsevanema taotluse alusel.

4. Taotlusel küsitakse järgmisi andmeid:

  • Lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning isikukood
  • Lapsevanemate ees- ja perekonnanimed, isikukoodid, kontaktandmed (telefon, e-post, elukoht)

5. Registreerimisel tuleb täita taotlus ja lisada järgmised dokumendid:

  • Lapse sünnitõend (PDF, JPG)
  • Taotluse esitaja isikut tõendav Eesti dokument (pass, ID-kaart või elamisluba) (PDF, JPG)

6. Sakala Eragümnaasiumi eelkooli registreerimine 2024/2025. õppeaastaks algab 28. veebruaril 2024 kell 10.00 kooli veebilehel.

7. Kool saadab registreerimise kinnituse ja infokirja lapsevanemale e-posti teel hiljemalt 15. märtsiks 2024.

8. Informatsioon vabade kohtade olemasolust avalikustatakse kooli kodulehel 11. aprillil 2024 kell 10.00.

9. Lastevanemate koosolek toimub 26.08.2024 kell 15.00.

10. Ettevalmistusklass alustab õppetööd septembrikuus: päevaõppevorm 6.09.2023 ja õhtuõppevorm 5.09.2023

Ettevalmistusklassi 2024/2025. õppeaastaks vabu kohti ei ole
Registreerimine ettevalmistusklassi õhtuõppevormi ootenimekirja SIIN

Подготовительный класс на 2023/2024 учебный год сформирован.

По желанию можно зарегистрироваться на лист ожидания свободных мест ЗДЕСЬ